Collectief

Het kunstwerk is ontworpen en uitgewerkt door meerdere partijen, die collectief hebben samengewerkt aan het ontwerp en de uitwerking van het kunstwerk.

Saskia Laurant

Saskia maakt voornamelijk grote installaties. Ze werkt locatiegericht; zij onderzoekt eerst de omgeving en bouwt dan het werk wat volgens haar daar past. Het werken met licht is iets wat veel in haar werk voorkwam. De beeldaspecten en sfeer van haar kunstwerk ‘Tent’ wilde zij vertalen naar het rotondekunstwerk.
www.saskialaurant.nl

Saskia heeft als eerste opdrachtnemer in het project de basis gelegd voor het huidige ontwerp. Ze vindt het belangrijk dat het kunstwerk een plaats tussen de Barendrechters zelf in zou nemen en ze zamelde daarom vele honderden tekeningen, foto’s en gedichten van hen in. Zij heeft USE architects benaderd om mee te werken aan het ontwerp.

Kunstwerken Saskia Laurant

USE architects

USE architects is een architectenbureau in Utrecht en is opgericht door Peter Popke de Jong en Pieter Koningsveld. USE architects ontwerpt vanuit het gebruik van gebouwen. En die gebouwen willen ze mooi maken. Kortom, met hun voeten op de grond en hun hoofd in de wolken. Voor hen is dit rotondekunstwerk een “uitstapje” buiten de wereld van gebouwen. Toch heeft het project zeer veel raakvlakken met hun dagelijkse praktijk. Het gaat er alsnog om om de wensen en bedoelingen van de opdrachtgever “te vangen” in een ontwerp en dat vervolgens fysiek te maken. Bovendien is het kunstwerk constructief gezien een gebouw op zich!
www.usearchitects.nl

USE architects is betrokken door Saskia Laurant en samen hebben zij de referenties aan kracht, duurzame energie, dynamiek en bewening in het ontwerp geweven. Samen bedachten ze het samenspel van getordeerde zeilen die lijken te draaien wanneer je er langs rondrijdt. Vervolgens voegden ze de ontwerplaag van de kleurverlichting die representeert welke duurzame energie er die dag is opgewekt toe aan het kunstwerk.

Superproject

Superproject  is  een  ontwerponderneming  onder  leiding  van  Jasper Niens en Thijs Ewalts.  Het bedrijfsformat is voortgekomen uit hun jarenlange ervaring in hun eigen praktijken in kunst, ontwerp en productie. Superproject maakt gebruik van programmeren om vorm en structuren te creëren en aan te passen. Het vertalen van wetmatigheden in parameters van het ontwerpproces stelt hen in staat om ontwerpen generiek aan te passen en hun haalbaarheid te onderzoeken. Deze werkmethode resulteert in hoge precisie en automatisering, gebruikmakend van nieuwe technologieën in productie en digitale fabricage. Superproject streeft er altijd naar om een proces te ontwerpen dat naadloos aansluit van concept tot realisatie.
www.superproject.xyz

Thijs en Jasper van Superproject zijn de engineers die de parametrisch geoptimaliseerde constructie van de bol, doeken en kabels hebben uitgewerkt. Ze zochten naar een optimum van schoonheid, stevigheid, slankheid en maakbaarheid. De constructie draagt bij aan het uitdragen van kracht en energie. Alle onderdelen zijn computergestuurd uitgelaserd en maakten de bol tot een bouwpakket dat in “no time” ter plaatse in elkaar gezet kon worden.
 

Makers:

Aan het realiseren van het kunstwerk werkten de volgende partijen mee:
Alferink- van Schieveen Bouwtechnisch Adviesbureau B.V.Constructieve berekeningen van de fundering en bovenbouw.
GKB Realisatie B.V.: Grondwerk, fundering en verkeerscoördinatie.
Dick Van Campenhout Montage- en Constructiebedrijf B.V.: Productie en plaatsing van het staalwerk.
Poly-Ned Export B.V.: Fabricage van de doeken in de Anodebol.
Lumen Solutions B.V.: Advies en levering van de verlichting en projectie.
VHB Elektro Service B.V.: Elektrotechnische installatie. 
Anode Energie: Ontwerp en realisatie van de aansturing van de verlichting van de Anodebol.
Gemeente Barendrecht: Bijdrage realisering Anodebol.
Robacomm: ICT-ondersteuning.
Vedotec B.V.: Levering lichtsensor. 
VI Technologies B.V.: Aansturing verlichting.
Toon & Beeld: Video en fotografie.
Pixeldrops: Anodebol.nl opzetten.
Onnink Staalwerk B.V.: Levering behuizing projectoren. 
Eva Bullens: Bijdrage aan de inzending-acties. 
Gemma Pauwels: Grafisch ontwerp drukwerk en voormalige website. 
Barmaton: ICT-ondersteuning.
Van der Pol Reclame & Belettering B.V.: Belettering palen Anodebol.nl.