ANBI

ANBI-status

De Stichting Instandhouding Anodebol is in het proces een culturele “ANBI” te worden, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Omdat we ons met kunst bezig houden mag u uw gift aan de Stichting voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Er zijn drempelbedragen en maxima van toepassing. Als u daar meer over wilt lezen kan dat op de site van de belastingdienst via deze link.

Naam van de ANBI:

Stichting Instandhouding Anodebol

RSIN-nummer:

864532921

Correspondentie-adres:

Noldijk 56
2991 VK Barendrecht

De stichting heeft een beleidsplan gemaakt waarin onze plannen worden uitgelegd.