ANBI

ANBI-status

De Stichting Instandhouding Anodebol is een culturele “ANBI”, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Omdat we ons met kunst bezig houden mag u uw gift aan de Stichting voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Er zijn drempelbedragen en maxima van toepassing. Als u daar meer over wilt lezen kan dat op de site van de belastingdienst via deze link.

Naam van de ANBI:

Stichting Instandhouding Anodebol

RSIN-nummer:

864532921

Correspondentie-adres:

Noldijk 56
2991 VK Barendrecht

De stichting heeft een beleidsplan gemaakt waarin onze plannen worden uitgelegd.